KOMITÈENS FORMÅL

At yde økonomisk støtte til tilskadekomne, akut syge eller på anden måde nødstedte dyr.

At yde tilskud til dyrlægebehandling, operation og hospitalsophold for økonomisk vanskeligt stillede personers dyr.

At yde tilskud til anbringelse af hunde, katte eller andre dyr i pension, indtil betryggende forhold kan gives dem, herunder at yde tilskud til dyrs forplejning under ejers sygdom, hospitalsophold eller ligende, såfremt ejeren er økonomisk vanskeligt stillet.

At frikøbe eller på anden måde virke for at redde dyr fra uforsvarlige forhold, mishandling eller urimelig aflivning.

At yde støtte til dyreinternater.

At afholde landsindsamling til fordel for velgørenhedsarbejdet for nødstedte dyr.

At udbrede kendskab til forståelse for dyreværnsarbejdet i almindelighed.

At yde støtte til dyreværnsorganisationer, hvis virke henhører under komitéens formål.

Hvert år uddeler Komiteen "Dyrevelfærdsprisen" til en person, som har ydet en særlig indsats for dyrene.